Umsagnir

2024

23. janúar 2024
Umsögn Samorku um frumvarp til laga um um breytingu á lögum nr. 48/2011, um verndar- og orkunýtingaráætlun (virkjunarkostir í vindorku) og um tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu vindorku á Íslandi

Umsögn Samorku um frv. um br. á l. um verndar- og orkunýtingaráætlun_samráðsgátt_S.1.2024

8. febrúar 2024
Umsögn Samorku um áform um breytingu á raforkulögum

Umsögn Samorku um áform um breytingu á raforkulögum S_13.2024

9. febrúar 2024
Umsögn Samorku um frumvarp til laga um Orkustofnun og raforkulög (Raforkueftirlitið)

Umsögn Samorku um br. á l. um Orkustofnun og raforkulögum (Raforkueftirlitið)

13. febrúar 2024
Umsögn Samorku um drög að frumvarpi um breytingar á ýmsum lögum vegna eftirlits og leyfisveitinga Orkustofnunar (þjónustugjöld)

Umsögn Samorku um br. á ýmsum lögum vegna eftirlits og leyfisveitinga Orkustofnunar (þjónustugjöld)

2023

16. mars 2023
Breyting á raforkulögum (raforkuöryggi) Samráðsgátt mál nr. 48/2023 – tengt mál Samráðsgáttarmáli nr. 34/2023 – áformaskjal um sama efni.

Umsögn Samorku um Samráðsgáttarmál nr 48_2023 raforkuöryggi 16 mars 2023

3. apríl 2023
Umsögn Samorku um tillögu til þingsályktunar um samræmda vefgátt leyfisveitinga og einföldun á ferli við undirbúning framkvæmda

Umsögn Samorku um þingsályktunartillögu um samræmda vefgátt framkvæmda 209. mál 2023

11. apríl 2023
Umsögn Samorku um “Stöðuskjal og tillögur að aðgerðum um bætta nýtingu lífrænna efna í landbúnaði og landgræðslu“.

Umsögn Samorku um _Stöðuskjal_aðgerðir til bættra nýtingar lífrænna efna samráðsgátt 63_2023

11. apríl 2023
Umsögn Samorku um “ Áform um gerð Vegvísis að vistvænum samgöngum til ársins 2030″.

Umsögn Samorku um áformu um gerð vegvísis að vistvænum samgöngum samráðsgátta mál 66_2023

23. maí 2023
Umsögn Samorku um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum – raforkuöryggi

Umsögn Samorku um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum – raforkuöryggi

15. júní 2023
Umsögn Samorku um drög að reglugerð um meðferð og nýtingu þjóðlendna

Umsögn Samorku um drög að reglugerð um meðferð og nýtingu þjóðlenda samráðsgátt mál 106 2023 júní 2023

31. júlí 2023
Umsögn Samorku um drög að samgönguáætlun fyrir árin 2024–2038.

Umsögn Samorku um drög að Samgönguáætlun Samráðsgáttamál nr. 112 2023

8. september 2023
Sjónarmið Samorku til starfshóps um skattlagningu orkuvinnslu

Umsögn Samorku um umgjörð skatta á orkuvinnslu

4. október 2023
Umsögn Samorku um frumvarp til laga um Loftslagsstofnun

Umsögn Samorku Loftslagsstofnun Samráðsgátt mál nr. 168.2023

18. október 2023
Umsögn Samorku um áform um lagasetningu Viðskiptavettvangur raforku

Umsögn Samorku áformaskjal viðskiptavettvangur raforku 185 2023

18. október 2023
Umsögn Samorku um áform um lagasetningu þjónustugjöld Orkustofnunar

Umsögn Samorku áformaskjal þjónustugjöld Orkustofnunar 184 2023

25. október 2023
Sjónarmið Samorku til starfshóps um nýtingu vindorku

Vindorka – umsögn Samorku

31. október 2023
Umsögn Samorku um hvítbók um skipulagsmál

Umsögn Samorku um Hvítbók um skipulagsmál 167 2023

13. nóvember 2023
Umsögn Samorku um frumvarp til laga um vernd mikilvægra innviða á Reykjanesi

Umsögn Samorku um frv. til laga um vernd mikilvægra innviða á Reykjanesi

17. nóvember 2023
Umsögn Samorku um frumvarp til breytinga á raforkulögum (raforkuöryggi o.fl.)

Umsögn Samorku um frv. til breytinga á raforkulögum (raforkuöryggi)_348.mál

4. desember 2023
Umsögn Samorku um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna þjóðlendna

Umsögn Samorku um drög að frv. til laga um br. á ýmsum lögum vegna þjóðlendna mál nr. 241 2023

4. desember 2023
Umsögn Samorku um frumvarp til breytinga á raforkulögum (forgangsraforka)

Umsögn Samorku um frv. til breytinga á raforkulögum (forgangsorka) 541. mál

Apríl 2016

Starfshópur sem á að gera tillögu um breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum

Umsögn Samorku til umhv.ráðun. v. starfshóps um MÁU lög, júní 2016 (PDF 336 kb).

 

Apríl 2016

Drög að skýrslu verkefnisstjórnar drög að lokaskýrslurammaáætlunar

Umsögn Samorku um drög að skýrslu verkefnisstjórnar (PDF 336 kb).

Drög að lokaskýrslu verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar (PDF 367 KB)

Mars 2016

Drög að frumvörpum til breytinga á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands

Umsögn Samorku til forsætisráðuneytisins um drög að frumvörpum til breytinga á stjórnarskrá (PDF 283 kb).

 

Febrúar 2016

Breytingar á vatns- og fráveitugjöldum

Umsögn Samorku um frumvarp um vatns- og fráveitugjöld (187 PDF  kb).

 

 

Drög að breytingum á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar

Umsögn Samorku um drög að breytingum á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar (281 PDF  kb).

 

Júní 2016

Starfshópur sem á að gera tillögu um breytingar á lögum um mat á umhverfisáhrifum

Umsögn Samorku til umhv.ráðun. v. starfshóps um MÁU lög, júní 2016 (PDF 336 kb).

 

Apríl 2016

Drög að skýrslu verkefnisstjórnar drög að lokaskýrslurammaáætlunar

Umsögn Samorku um drög að skýrslu verkefnisstjórnar (PDF 336 kb).

Drög að lokaskýrslu verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar (PDF 367 KB)

Mars 2016

Drög að frumvörpum til breytinga á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands

Umsögn Samorku til forsætisráðuneytisins um drög að frumvörpum til breytinga á stjórnarskrá (PDF 283 kb).

 

Febrúar 2016

Breytingar á vatns- og fráveitugjöldum

Umsögn Samorku um frumvarp um vatns- og fráveitugjöld (187 PDF  kb).

 

 

Drög að breytingum á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar

Umsögn Samorku um drög að breytingum á starfsreglum verkefnisstjórnar verndar- og orkunýtingaráætlunar (281 PDF  kb).