Verkefnastjóri á sviði rafmagns

Samorka óskar eftir að ráða drífandi einstakling sem býr yfir miklu frumkvæði, skipulögðum vinnubrögðum og getu til að sinna mikilvægum og spennandi verkefnum.

Samorka eru samtök orku- og veitufyrirtækja á Íslandi. Aðildarfélög Samorku eru um 50 talsins og með starfsemi um allt land. Samtökin eru aðilar að Samtökum atvinnulífsins og eru staðsett í Húsi atvinnulífsins að Borgartúni 35.

Hlutverk samtakanna er að starfrækja trúverðugan, fræðandi og jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja og styrkja þannig stöðu þeirra og rekstur.

Helstu verkefni:
• Móta starfsumhverfi orku- og veitugeirans.
• Umsjón með starfi fag- og málefnahópa sem starfa á vettvangi samtakanna.
• Skipulagning og umsjón með framkvæmd opinna funda um málefni orku- og veitugeirans.
• Skipulagning námskeiða og fræðslu fyrir aðildarfyrirtæki samtakanna og geirann í heild.
• Samstarf við ráðuneyti og opinberar stofnanir.
• Eftirfylgni með nýrri stefnu samtakanna.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Verkfræði/tæknifræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi.
• Frumkvæði, sjálfstæð og öguð vinnubrögð.
• Færni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð hæfni til að tjá sig í ræðu og riti, bæði á íslensku og ensku.

Bæði konur og karlmenn eru hvött til að sækja um starfið.
Umsóknir skulu sendar til framkvæmdastjóra, Páls Erlands (pall@samorka.is), sem einnig veitir upplýsingar um starfið. Umsóknarfrestur er til 4. apríl.