Samorka óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra

Samorka óskar eftir að ráða framkvæmdastjóra. Leitað er að reyndum leiðtoga sem býr yfir góðri samskiptafærni, frumkvæði og skipulögðum vinnubrögðum. Einstaklingi sem hefur það sem þarf til að starfrækja jákvæðan vettvang um starfsemi orku- og veitufyrirtækja.

Intellecta hefur umsjón með ráðningunni og má sjá auglýsinguna um starfið á heimasíðu þeirra. Auglýsingin birtist fyrst í Fréttablaðinu laugardaginn 29. október.

Helstu verkefni:
Stjórnun og ábyrgð á daglegum rekstri
Ábyrgð á starfsemi Samorku gagnvart stjórn
Innleiða og framfylgja stefnu og ákvörðunum stjórnar/aðalfundar
Stuðla að og bera ábyrgð á góðum tengslum við aðildarfyrirtæki og rækta félags- og fræðslustarf
Samskipti og upplýsingar

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Stjórnunarreynsla
Þekking á starfsumhverfi orku- og veitufyrirtækja er kostur
Þekking á umhverfismálum og nýtingu náttúruauðlinda er æskileg
Góðir samskiptahæfileikar og færni í að tjá sig í ræðu og riti
Góð tungumálakunnátta í íslensku og ensku, kostur að hafa einnig kunnáttu í Norðurlandamáli

Aðrar upplýsingar:
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 14. nóvember 2016. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf.

Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.