Norðmenn sjá jafn mikil tækifæri í grænni orku og í olíu. Mun meiri græn orka hér, per íbúa.

Íslendingar framleiða nær tvöfalt meiri raforku á hvern íbúa en Norðmenn og höfum við þó gengið helmingi skemur í nýtingu okkar endurnýjanlegu orkulinda. Því vekur það athygli að Norðmenn telja jafn mikil tækifæri framundan í sölu á endurnýjanlegri orku um sæstreng og á sviði olíu- og gasútflutnings samanlagt.

Norðmenn sjá fyrir gríðarleg tækifæri í orkuiðnaði á komandi árum. Á nýliðnum ársfundi norsku Samtaka atvinnulífsins − sem forsætis- og orkumálaráðherrar Noregs tóku m.a. þátt í − ríkti mikil samstaða um áframhaldandi nýtingu orkuauðlinda, jafnt í olíu og gasi sem í endurnýjanlegum orkugjöfum. Norðmenn búa að miklu vatnsafli og flytja talsvert af endurnýjanlegri orku út til annarra Evrópulanda gegnum sæstrengi. Útflutningur Norðmanna á olíu og gasi er e.t.v. þekktari en raforkuútflutningur þeirra, en fram kom á fundinum að Norðmenn telja jafn mikil tækifæri framundan í sölu á endurnýjanlegri orku og á sviði olíu- og gasútflutnings.

ESB kallar á græna orku
Þar vísast m.a. til þess að Alþjóðaorkustofnunin (IEA) telur að notkun raforku í heiminum muni aukast um 70% fram til ársins 2035, auk þess sem Evrópusambandið hyggst grípa til umfangsmikilla aðgerða á sviði orku- og loftslagsmála á komandi árum, í því skyni að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa. Ráðgert er að 80-95% af orkuþörfinni verði mætt með endurnýjanlegum orkugjöfum fyrir árið 2050, en þar gegna vind- og sólarorka stóru hlutverki.  Þeir orkugjafar eru þó háðir miklum sveiflum og eygja Norðmenn ákveðin sóknarfæri í krafti vatnsaflsins til að tryggja meiri stöðugleika í framboði endurnýjanlegrar orku í Evrópu, með sölu á grænni raforku um sæstrengi. Slíkir strengir hafa þegar verið lagðir til Danmerkur og Hollands og eru tveir til viðbótar, til Þýskalands og Bretlands, ráðgerðir innan fárra ára.   

Græna orkan mun meiri hér, á hvern íbúa
Athygli vekur hve mikil tækifæri Norðmenn fjalla um á sviði útflutnings endurnýjanlegrar orku, en þótt þeir framleiði meira af grænni raforku en Íslendingar er framleiðslan hér mun meiri á hvern íbúa talið. Sama gildir þegar horft er til ónýttrar orkugetu, en Norðmenn hafa þegar virkjað mun hærra hlutfall sinna endurnýjanlegu orkugjafa en Íslendingar hafa gert.

Nánast öll raforka sem framleidd er á Íslandi er græn raforka, framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum – vatnsafli og jarðhita. Alls eru nú framleiddar hér um 17 teravattstundir (TWst) á ári, eða um þriðjungur af áætlaðri orkugetu (um 50 TWst) í vatnsafli og jarðvarma. Norðmenn búa yfir miklu vatnsafli, en alls er orkugetan í vatnsafli þar áætluð um 214 TWst á ári. Þar af nýta Norðmenn nú um 130 TWst (61%) og aðrar 34 TWst (15%) eru í einhvers konar nýtingarferli eða hluti af nýtingaráætlunum. Norðmenn hafa því þegar stigið mun stærri skref en Íslendingar í nýtingu sinna endurnýjanlegu orkuauðlinda og hyggjast halda áfram að auka nýtinguna. Raforkuframleiðsla á Íslandi er þó mun meiri á hvern íbúa en í Noregi, eða 54 Megavattstundir hérlendis (MWst) á móti 30 MWst í Noregi. Hlutfallslega séð verður því að ætla að tækifærin á sviði endurnýjanlegrar orku séu mun meiri hérlendis en í Noregi, þar sem þau eru nú talin jafnast á við tækifærin á sviði olíu- og gasútflutnings.