Flutningskerfi raforku mætir ekki eðlilegum kröfum

Styrkja þarf flutningkerfið verulega á komandi árum ef það á að vera í stakk búið til þess að mæta kröfum nútíma samfélags og ekki hamla þróun byggðar. Meðal annars er byggðalínan fulllestuð og framleiðslugeta sumra virkjana því vannýtt. Takmörkuð flutningsgeta gerir flutningskerfið vanbúið til að takast á við meiriháttar áföll. Gæði og öryggi orkuflutnings fullnægja ekki stöðlum og þessi staða hamlar þróun sumra byggða. Þetta kom fram í erindi Guðmundar Inga Ásmundssonar, aðstoðarforstjóra Landsnets, á aðalfundi Samorku. Hann segir uppbyggingu kerfisins hafa tafist, m.a. vegna andstöðu við háspennulínur. Gera þurfi úrbætur á skipulags- og leyfisferlinu þannig að það verði skilvirkara og tekið verði tillit til markmiða raforkulaga á öllum stigum skipulags- og leyfisferla.

Fiskimjölsverksmiðjur rafvæðast, ef flutningskerfið annar því
Að líkindum verða allar fiskimjölsverksmiðjur landsins rafvæddar á næstu árum að sögn Guðmundar Inga, ef flutningskerfi raforku annar því. Olíukostnaður myndi þá minnka um fimm milljarða á ári og útblástur CO2 um 120 þúsund tonn. Mögulegt er að tveir þriðju þessa magns verði  að raunveruleika á næstu þremur árum ef tekst að auka flutningsgetuna til verksmiðjanna.

77 milljarða fjárfesting
Fram kom í erindi Guðmundar Inga að gríðarleg endurnýjun er nauðsynleg við uppbyggingu kerfisins og áætlun gerir ráð fyrir fjárfestingu sem nemur 77 milljörðum króna næstu tíu árin. Þar er miðað við uppbyggingu á loftlínum. Verði farin leið jarðstrengja verður kostnaðurinn mun meiri.

Sjá erindi Guðmundar Inga Ásmundssonar.