Umsögn Samorku um frumvarp til breytinga á raforkulögum (forgangsraforka)

Samorka hefur sent inn umsögn við frumvarp til breytinga á raforkulögum (forgangsorka), 541. mál á 154. löggjafarþingi.

Í umsögnnni er lýst sjónarmiðum sem mikilvægt er að hafa í huga við afgreiðslu þessa máls og
frekari þróun og innleiðingu á úrræðum til að tryggja raforkuöryggi í landinu.